Beste Bezoeker,

Het is alweer enige tijd geleden dat u een bezoek bracht aan onze mooie Delftse Oude of Nieuwe kerk. We hopen dat u van dit bezoek genoten hebt; van de rust en de stilte van het interieur, van de gebrandschilderde ramen en de orgels. Of u de praalgraven bewonderd hebt weten wij niet, maar u hebt ze vast indrukwekkend gevonden. Vele jaren na hun dood worden u en ik door deze graven aan het bestaan van Willem van Oranje, Hugo de Groot en Piet Hein herinnerd.

afbeelding praalgraf afbeelding praalgraf afbeelding praalgraf

Eigenlijk vreemd, vind u niet, dat er geen praalgraf te vinden is van Jezus Christus. Immers, met hem is het allemaal begonnen, Om hem is het allemaal te doen in een kerk. Zoals alle kerken, zijn ook de Delftse kerken gebouwd door christenen, die daarmee op de een of andere wijze hun God en Heiland wilden dienen. Dat blijkt uit de zorg en aandacht die de bouwers van toen aan het geheel en aan het detail hebben besteed. Hier hebben christenen generaties lang hun diensten gehouden, hier hebben ze God lofgezongen. Hier hebben ze naar zijn woord geluisterd. Dat woord (de Bijbel) hebben ze dagelijks geprobeerd in de praktijk te brengen.

En ook nu nog komen hier 's zondags Delftse christenen samen om naar Gods Woord te luisteren, om daaruit troost, bemoediging, correctie te ontvangen. Omdat dat Woord, de Bijbel, nog even actueel is als in vroegere tijden. Omdat God niet veranderd is, omdat de mens niet veranderd is.

De Bijbel spreekt van:

Daarom staat er in de kerken nooit een praalgraf voor Jezus Christus. Hij is niet dood, Hij leeft! Die Bijbelse boodschap wilden de kerkbouwers van toen ondersteunen. Op die boodschap willen wij graag iedereen attenderen die de kerken bezoeken, ook op doordeweekse dagen,

want:

Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)

Wij hopen u van dienst te kunnen zijn, bijvoorbeeld door:

U kunt zowel schriftelijk, telefonisch alswel per e-mail reageren.